Membrany dachowe

Jedną z podstawowych funkcji membran dachowych jest ochrona termoizolacji przed zawilgoceniem – jest to o tyle istotne, że przez zawilgocony dach ucieka dużo ciepła. Membrana o dużej paroprzepuszczalności, która ułatwia wysychanie nieuniknionych zawilgoceń, przyczynia się zatem do oszczędności energii zużywanej na ogrzewanie domu.

 


Membrana spełnia to zadanie tylko w następujących warunkach:

  • wilgoć, którą ma przepuścić, ma postać pary wodnej (membrany przepuszczają parę, ale nie przepuszczają wody)
  • temperatura powietrza jest wystarczająco wysoka, by para nie skraplała się na spodzie membrany

Im mniejsza jest paroprzepuszczalność membrany, tym większe zagrożenie, że będą pod nią powstawać skropliny, które gromadzić się będą w dachu, doprowadzając do zawilgocenia, a wilgotny materiał izolacyjny jest nieskuteczny oraz oznacza straty energii zużywanej na ogrzanie domu.

Funkcjonalność

Fundamentalną funkcją membran dachowych jest ochrona termoizolacji i konstrukcji dachu przed wilgocią z zewnątrz, a także odprowadzanie wilgoci z ocieplenia. Jest to o tyle istotne, że zawilgocenie materiału izolującego drastycznie obniża jego sprawność cieplną. Membrana działa dwutorowo: przeciwdziała przedostaniu się wody opadowej do ocieplenia, ale też umożliwia wyprowadzenie pary wodnej (powstającej wewnątrz pomieszczeń) z izolacji na zewnątrz.

 

Właściwie każdy dach, a przede wszystkim ocieplony, powinien być zabezpieczony przed kondensatem (czyli skropliną), a także przed wodą, śniegiem i wiatrem, który może przewiewać przez ocieplenie.

 

Papy

Materiał budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementów budynku lub budowli – izolacje fundamentów, posadzek, ścian piwnic i pokryć dachowych. W przypadku używania papy na powierzchnie zewnętrzne, narażone na działanie promieni słonecznych i innych czynników pogodowych, stosuje się papę z posypką mineralną na wierzchniej warstwie. Tego typu papy wierzchnie bywają ostatecznym pokryciem poziomych dachów np. hal produkcyjnych, bloków mieszkalnych itp. Wykonanie pokrycia dachowego z papy może być jedno- lub dwuwarstwowe. W wersji dwuwarstwowej stosuje się najpierw papę podkładową, a następnie papę wierzchniego krycia.

 


Papy mocuje się na kilka sposobów, przy czym każda papa powinna mieć określony sposób jej montowania przed producenta:

  • mocowanie mechaniczne – przy użyciu gwoździ,
  • mocowanie tradycyjne (metodą klejenia), przy użyciu lepików na zimno bądź na gorąco,
  • zgrzewanie (przy użyciu palnika lub gorącego powietrza),
  • papy samoprzylepne.